Kriterierna f�r godk�nnande i mentaltest �r att hunden uppn�r minst 100 po�ng samt erh�ller l�gst v�rdetal +1 i vardera tillg�nglighet, nervkonstruktion och l�gst -1 i sk�rpa samt �r skottfast.

Mentala egenskaper

Bed�mning

1)

V�rdetal

Summa

I .Tillg�nlighet
Koff 15

Tillg�nglig, �ppen

X

+3

45

Mindre tillg�nglig  

+2

 
�verdrivet tillg�nglig  

+1

 
Resserverad  

-1

 
Aggresiv  

-2

 
L�msk  

-3

 

II. Kamplust, jakt

Koff 8

Stor

X

+3

24

M�ttlig  

+2

 
Mycket stor  

+1

 
Liten  

-1

 
Obetydlig  

-2

 
Obefintlig  

-3

 

III Kamplust, social
Koff 6

M�ttlig  

+3

 
Stor

X

+2

12

Liten  

+1

 
Mycket stor  

-1

 
Obetydlig  

-2

 
Obefintlig  

-3

 

IV Temperament
Koff 10

Livlig

X

+3

30

Mindre livlig  

+2

 
Mycket livlig  

+1

 
Impulsiv  

-1

 
N�got sl�  

-2

 
Sl�  

-3

 

V. Sk�rpa
Koff 5

M�ttligt utan kvarst�ende aggresivitet

X

+3

15

Stor utan kvarst�ende aggresivitet  

+2

 
Liten utan kvarst�ende aggresivitet  

+1

 
Obetydlig utan kvarst�ende aggresivitet  

-1

 
M�ttlig med kvarst�ende aggresivitet  

-2

 
Stor med kvarst�ende aggresivitet  

-3

 

VI. F�rsvarslust

Koff 5

M�ttlig

X

+3

15

Stor  

+2

 
Liten  

+1

 
Mycket stor  

-1

 
Obetydlig  

-2

 
Obefintlig  

-3

 

VII. Nervkonstruktion
Koff 35

Nervfast  

+3

 
Relativt nervfast

X

+2

70

Nerv�sa tendenser  

+1

 
N�got nerv�s  

-1

 
Nerv�s  

-2

 
H�ggradit nerv�s  

-3

 

VIII. H�rdhet
Koff 8

M�ttligt h�rd

X

+3

24

N�got vek  

+2

 
H�rd  

+1

 
Vek  

-1

 
Mycket vek  

-2

 
Mycket h�rd  

-3

 

IX. D�dkraft
Koff 8

Mycket stor  

+3

 
Stor

X

+2

16

M�ttlig  

+1

 
liten  

-1

 
Obetydlig  

-2

 
Obefintlig  

-3

 

X. Skottfasthet

Skottfast

X

+

 
Skottber�rd  

-

 
Skottr�dd  

-

 

Slutsumma: 251p