Korad SBCH Gorms Spex
F�dd: 2000-04-28
Fader: Korad SBCH Råggrindan's Otto
Moder : Korad Gorms Dessi
HD:B
AD:UA
Tävlade: Elit sök & spår
Meriter:
MH, Korad 251p ( + 3)